Zorg zoveel mogelijk afstemmen op ouder en kind

‘Ik zie mezelf als het ware als de advocaat van het kind die toeziet op kwalitatief goede zorg. Dat betekent niet alleen goede lichamelijke zorg maar ook het bieden van voldoende rust, het zoveel mogelijk bundelen van handelingen en zorgen voor een veilige omgeving voor het kind. Dagelijks probeer ik de zorg zoveel mogelijk af te stemmen op ouder én kind. Het is daarbij goed om te weten dat je vaak de zorg over zoveel mogelijk dezelfde kinderen krijgt toegewezen.

Regelmaat en structuur

Op de afdeling wordt veelal gewerkt met dagprogramma's om de kinderen zoveel mogelijk regelmaat en structuur te geven. Als bijvoorbeeld een kind (of de ouders) gewend zijn om 's avonds in bad te gaan, dan is dat natuurlijk mogelijk.

prematuur

Er is een groot verschil tussen het werken met zuigelingen (tot 2 maanden) en met kinderen vanaf 2 maanden. Bij de zuigelingen hebben we te maken met veelal prematuur (te vroeg) geboren zuigelingen met bijbehorende complicaties. Dit is een kwetsbare patiëntengroep, die intensieve zorg en precisie in je werk vraagt. Ik begeleid dan ouders in het traject voordat hun ‘kleintje' mee naar huis mag.

Bij de oudere kinderen stem ik de zorg af met de ouders. Het doel is om de opnametijd zo kort mogelijk te houden, zodat het kind zo snel mogelijk weer in zijn eigen sociale omgeving is.'