Wachttijden

Datum laatste actualisatie: 10-12-2018

Wij willen jou graag zo spoedig mogelijk helpen. Toch kunnen we een wachttijd niet altijd voorkomen. ETZ streeft naar een zo kort mogelijke wachttijd voor al onze patiënten. Onderstaand kun je de wachttijden per behandeling en de toegangstijden per polikliniek zien.

Afhankelijk van je klacht kan het zijn dat de afspraak sneller of later is dan deze getoonde wachttijd. Op het moment van verwijzing heeft de huisarts de meest actuele wachttijd inzichtelijk via het digitale verwijssysteem ZorgDomein. Vraag hem of haar hiernaar!

(De wachttijden zijn een driemaandelijks gemiddelde, vermeld in DAGEN)

Allergologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Allergologie algemeen 80      
           
Anesthesie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Pijnbestrijding / Anesthesiologie algemeen 60      
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing)        
           
Cardiologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Cardiologie (nieuwe patient) algemeen 11 10 10 32
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Dotterbehandeling (cardiologie)        
           
Chirurgie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Chirurgie algemeen 7 9 21  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) 12      
Operatieve verwijdering borstkanker 21      
Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. doorbloeding/ continuiteit        
Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. het autonome zenuwstelsel        
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 27      
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm   14    
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm   14    
Galblaasverwijdering   18    
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 44      
Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC)        
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC)        
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling)     51  
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD 28      
Sterilisatie man        
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene)        
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 47   43  
           
Dermatologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Dermatologie algemeen 61 42 35  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)        
           
Geriatrie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Geriatrie algemeen   56 70  
           
Gynaecologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Gynaecologie algemeen 30 28 60  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering   45    
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en)        
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief)        
Sterilisatie vrouw   17    
Operatieve behandeling stressincontinentie        
           
Interne geneeskunde Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Interne geneeskunde algemeen 46 46 54  
           
Kaakchirurgie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Kaakchirurgie algemeen 7      
           
Keel- neus- en oorheelkunde Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Keel- neus- en oorheelkunde algemeen 40      
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Tonsillectomie en/of adenotomie 42      
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot 55      
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 39      
           
Kinder
geneeskunde
Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Kindergeneeskunde algemeen 9 5 9  
           
Long
geneeskunde
Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Longgeneeskunde algemeen 120 120 67  
           
Maag- darm- leverziekten Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts) algemeen 44      
Onderzoek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Gastroscopie 16 6    
Colonoscopie 19 16    
           
Neurochirurgie Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom        
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie)        
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 30      
Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing)        
           
Neurologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Neurologie algemeen 39 52 52  
           
Oogheelkunde Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Oogheelkunde algemeen 50      
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Initiële staaroperatie 31      
           
Orthopedie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Orthopedie algemeen 4 25 0  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom2 27      
Initiële totale heupvervanging 40   53  
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 25   46  
Initiële totale knie vervanging 55   51  
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 30      
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling)     51  
           
Plastische chirurgie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Plastische chirurgie algemeen 105      
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Borstvergroting        
Borstverkleining 56      
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 27      
Operatieve behandeling van Dupuytren 39      
Buikwandcorrectie        
           
Psychiatrie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Psychiatrie algemeen 21 21    
           
Radiologie Onderzoek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
MRI - Scan 21 13    
CT - Scan 8 9 7  
CT Colon 14   8  
Röntgenfoto 1 1 1  
Dexa 9 7    
Echografie 3 2 2  
Mammografie 4   7  
Thorax 1 1 1  
           
Reumatologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Reumatologie algemeen 145 120 136  
           
Urologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Urologie algemeen 17 13    
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom        
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom        
Sterilisatie man        
Operatieve behandeling stressincontinentie        

Maandelijks actualiseren en publiceren we de wacht- en toegangstijden. Gedurende de maand kunnen deze dan ook nog veranderen. Wil je liever de meest actuele wachttijden? Dan raden wij je aan contact op te nemen met het betreffende specialisme.

Wachttijden