Wachttijden

Datum laatste actualisatie: 7-2-2019

Wij willen jou graag zo spoedig mogelijk helpen. Toch kunnen we een wachttijd niet altijd voorkomen. ETZ streeft naar een zo kort mogelijke wachttijd voor al onze patiënten. Onderstaand kun je de wachttijden per behandeling en de toegangstijden per polikliniek zien.

Afhankelijk van je klacht kan het zijn dat de afspraak sneller of later is dan deze getoonde wachttijd. Op het moment van verwijzing heeft de huisarts de meest actuele wachttijd inzichtelijk via het digitale verwijssysteem ZorgDomein. Vraag hem of haar hiernaar!

(De wachttijden zijn een driemaandelijks gemiddelde, vermeld in DAGEN)

Allergologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Allergologie algemeen 70      
           
Anesthesie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Pijnbestrijding / Anesthesiologie algemeen 60      
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing)        
           
Cardiologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Cardiologie (nieuwe patiënt) algemeen 4 4 10 16
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Dotterbehandeling (cardiologie)   3    
           
Chirurgie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Chirurgie algemeen 3 3 10  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) 38      
Operatieve verwijdering borstkanker 20      
Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. doorbloeding/ continuiteit        
Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. het autonome zenuwstelsel        
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 32      
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm   15    
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm   15    
Galblaasverwijdering   17    
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis / hernia femoralis) 39      
Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC)        
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC)        
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling)     42  
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD 30      
Sterilisatie man        
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene)        
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 63   52  
           
Dermatologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Dermatologie algemeen 48 31 29  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 63   52  
           
Geriatrie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Geriatrie algemeen   27 42  
           
Gynaecologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Gynaecologie algemeen 35 21 40  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering   36    
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en)        
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief)        
Sterilisatie vrouw   29    
Operatieve behandeling stressincontinentie   40    
           
Interne geneeskunde Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Interne geneeskunde algemeen 39 50 46  
           
Kaakchirurgie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Kaakchirurgie algemeen 35   38  
           
Keel- neus- en oorheelkunde Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Keel- neus- en oorheelkunde algemeen 49      
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Tonsillectomie en/of adenotomie 31   36  
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot        
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 33   48  
           
Kinder
geneeskunde
Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Kindergeneeskunde algemeen 7 7 6  
           
Long
geneeskunde
Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Longgeneeskunde algemeen 120 120 67  
           
Maag- darm- leverziekten Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts) algemeen 45      
Onderzoek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Gastroscopie 8 7    
Colonoscopie 19 11    
           
Neurochirurgie Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 35      
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie)        
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi / kanaalstenose 31      
Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing)        
           
Neurologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Neurologie algemeen 19 22 22  
           
Oogheelkunde Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Oogheelkunde algemeen 30      
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Initiële staaroperatie 35      
           
Orthopedie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Orthopedie algemeen 6 44 5  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 32      
Initiële totale heupvervanging 50   44  
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 22   42  
Initiële totale knie vervanging 62   59  
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi / kanaalstenose 31      
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling)     42  
           
Plastische chirurgie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Plastische chirurgie algemeen 90      
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Borstvergroting        
Borstverkleining 42      
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 32      
Operatieve behandeling van Dupuytren 51      
Buikwandcorrectie        
           
Psychiatrie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Psychiatrie algemeen        
           
Radiologie Onderzoek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
MRI - Scan 17 15    
CT - Scan 12 7 8  
CT Colon 9   7  
Röntgenfoto 1 1 1  
Dexa 10 7    
Echografie 3 2 2  
Mammografie 2   7  
Thorax 1 1 1  
           
Reumatologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Reumatologie algemeen 145 120 136  
           
Urologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Urologie algemeen 17 13    
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom        
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom        
Sterilisatie man        
Operatieve behandeling stressincontinentie   40    

Maandelijks actualiseren en publiceren we de wacht- en toegangstijden. Gedurende de maand kunnen deze dan ook nog veranderen. Wil je liever de meest actuele wachttijden? Dan raden wij je aan contact op te nemen met het betreffende specialisme.

Wachttijden