Wachttijden

Datum laatste actualisatie: 9-4-2019

Wij willen jou graag zo spoedig mogelijk helpen. Toch kunnen we een wachttijd niet altijd voorkomen. ETZ streeft naar een zo kort mogelijke wachttijd voor al onze patiënten. Onderstaand kun je de wachttijden per behandeling en de toegangstijden per polikliniek zien.

Afhankelijk van je klacht kan het zijn dat de afspraak sneller of later is dan deze getoonde wachttijd. Op het moment van verwijzing heeft de huisarts de meest actuele wachttijd inzichtelijk via het digitale verwijssysteem ZorgDomein. Vraag hem of haar hiernaar!

(De wachttijden zijn een driemaandelijks gemiddelde, vermeld in DAGEN)

Allergologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Allergologie algemeen 85      
           
Anesthesie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Pijnbestrijding / Anesthesiologie algemeen 45      
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing)        
           
Cardiologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Cardiologie (nieuwe patiënt) algemeen 5 7 7 19
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Dotterbehandeling (cardiologie)   5    
           
Chirurgie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Chirurgie algemeen 1 4 10  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) 27      
Operatieve verwijdering borstkanker 24      
Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. doorbloeding/ continuiteit        
Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. het autonome zenuwstelsel        
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom        
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm   15    
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm   15    
Galblaasverwijdering   14    
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis / hernia femoralis) 31      
Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC)        
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC)        
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling)        
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD 39      
Sterilisatie man        
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene)        
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 63   55  
           
Dermatologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Dermatologie algemeen 46 33 29  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)        
           
Geriatrie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Geriatrie algemeen   30 31  
           
Gynaecologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Gynaecologie algemeen 59 39 90  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Geïsoleerde / op zichzelf staande baarmoederverwijdering   40    
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en)        
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief)        
Sterilisatie vrouw        
Operatieve behandeling stressincontinentie   77    
           
Interne geneeskunde Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Interne geneeskunde algemeen 49 56 36  
           
Kaakchirurgie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Kaakchirurgie algemeen 35   35  
           
Keel- neus- en oorheelkunde Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Keel- neus- en oorheelkunde algemeen 70      
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Tonsillectomie en/of adenotomie 33   33  
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot        
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 34   33  
           
Kinder
geneeskunde
Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Kindergeneeskunde algemeen 20 20 24  
           
Long
geneeskunde
Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Longgeneeskunde algemeen 90 90 67  
           
Maag- darm- leverziekten Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts) algemeen 48      
Onderzoek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Gastroscopie 39 36    
Colonoscopie 39 36    
           
Neurochirurgie Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 42      
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie)        
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi / kanaalstenose 32      
Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing)        
           
Neurologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Neurologie algemeen 27 33 42  
           
Oogheelkunde Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Oogheelkunde algemeen 50      
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Initiële staaroperatie 42      
           
Orthopedie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Orthopedie algemeen 7 25 7  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom        
Initiële totale heupvervanging 56   56  
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie     50  
Initiële totale knie vervanging 62   59  
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi / kanaalstenose        
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling)     48  
           
Plastische chirurgie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Plastische chirurgie algemeen 80      
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
         
Borstverkleining 35      
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 33      
Operatieve behandeling van Dupuytren 47      
Buikwandcorrectie        
           
Psychiatrie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Psychiatrie algemeen        
           
Radiologie Onderzoek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
MRI - Scan 26 19    
CT - Scan 13 13 8  
CT Colon 16   8  
Röntgenfoto 1 1 1  
Dexa 10 7    
Echografie 4 4 3  
Mammografie 2      
Thorax 1 5 1  
           
Reumatologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Reumatologie algemeen 145 120 136  
           
Urologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Urologie algemeen 90 90    
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom        
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom        
Sterilisatie man   51    
Operatieve behandeling stressincontinentie        

Maandelijks actualiseren en publiceren we de wacht- en toegangstijden. Gedurende de maand kunnen deze dan ook nog veranderen. Wil je liever de meest actuele wachttijden? Dan raden wij je aan contact op te nemen met het betreffende specialisme.

Wachttijden