SEH TweeSteden sluit per 1 september van 20.00 tot 08.00 uur

14 augustus 2018

In aanloop naar de volledige sluiting van de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) op locatie ETZ TweeSteden gaat het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg vanaf zaterdag 1 september 2018 over tot een gedeeltelijke sluiting van deze SEH aan de Dr. Deelenlaan, van acht uur ’s avonds tot acht uur ’s ochtends. Aanleiding voor deze maatregel is het tekort aan SEH-verpleegkundigen, waardoor de dienstroosters voor de maand september niet ingevuld kunnen worden.

Het ETZ realiseert zich dat de sluiting gevolgen heeft voor de patiënten, maar door de gedeeltelijke sluiting kan de spoedzorg op locatie ETZ Elisabeth onveranderd worden gegarandeerd. De maatregel heeft dus geen gevolgen voor de SEH op locatie ETZ Elisabeth, eveneens in Tilburg. Deze SEH aan de Hilvarenbeekseweg blijft zeven dagen per week en 24 uur per dag open voor spoedpatiënten met een acute zorgvraag.

Het ETZ had al eerder besloten dat door het structurele tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen de SEH op locatie ETZ TweeSteden per 1 januari 2019 volledig dichtgaat. Vooruitlopend hierop gaat nu deze SEH aan de Dr. Deelenlaan vanaf 1 september al gedeeltelijk dicht van 20.00 tot 08.00 uur. Dit betekent dat spoedpatiënten in de avond en nacht niet geholpen kunnen worden op locatie ETZ TweeSteden. Alleen patiënten met hartklachten worden na verwijzing van de Huisartsenpost of als de ambulance is ingeschakeld, opgevangen op locatie ETZ TweeSteden. Ook alle bij het ETZ bekende cardiale patiënten worden hier geholpen, na telefonisch contact met de dienstdoende arts-assistent. Van acht uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds verandert er niets.

Het is sowieso nooit de bedoeling dat patiënten op eigen initiatief naar het ETZ komen. Zij worden dringend verzocht bij spoed in avond, nacht en weekend de Huisartsenposten Midden-Brabant te bellen, via 0900-33 22 222. Of 112 (ambulance), als elke seconde telt.

De Spoedeisende Hulp op locatie ETZ TweeSteden gaat per 1 september dicht van acht uur ’s avonds tot acht uur ’s ochtends.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Waarom moet de SEH op locatie ETZ TweeSteden nu al gedeeltelijk worden gesloten?

Wat zijn de gevolgen van de gedeeltelijke sluiting?
Is de gedeeltelijke sluiting tijdelijk of definitief?
Is de patiënt leidend, of de personele bezetting?
Waarom is er een tekort aan SEH-verpleegkundigen?
Waarom worden niet meer SEH-verpleegkundigen opgeleid?
Wat heeft het ETZ gedaan om de gedeeltelijke sluiting van SEH TweeSteden te voorkomen?
Wat gebeurt er als we de SEH op locatie TweeSteden toch volledig open houden?
Waarom worden beide afdelingen Spoedeisende Hulp van het ETZ nu al niet volledig samengevoegd?
Blijft de locatie ETZ TweeSteden een volwaardig ziekenhuis?
Wat is het directe resultaat van de gedeeltelijke sluiting?
Wat gebeurt er als ik mij met pijn op de borst toch tussen 20.00 en 08.00 uur meldt op locatie TweeSteden?
Heeft de gedeeltelijke sluiting van de SEH TweeSteden gevolgen voor de aanrijtijden van de ambulances?
Kan de locatie ETZ Elisabeth alle extra patiënten wel aan?
Veroorzaakt de nachtsluiting langere wachttijden op de SEH locatie ETZ Elisabeth?