Contractering zorg 2019

7 december 2018

Vanaf 12 november 2018 informeren zorgverzekeraars hun verzekerden over de premiestelling, de polissen en welke zorgaanbieders wel of niet gecontracteerd zijn voor 2019. In het verlengde hiervan informeert het ETZ je graag over de contractering 2019 voor medisch specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en paramedische zorg van het ETZ met de verschillende zorgverzekeraars.

Door goede afspraken te maken met zorgverzekeraars, voorkomt het ETZ dat je als patiënt voor ongewenste financiële verrassingen komt te staan. Let op: wel geldt dat je bij een bezoek aan het ziekenhuis eerst je eigen risico betaald.

Voor de medisch specialistische zorg heeft het ETZ voor 2019 een contract afgesloten met zorgverzekeraars CZ, VGZ, DSW, ASR, Caresq, VRZ en Zilveren Kruis en is de zorg voor verzekerden geborgd. Met zorgverzekeraar Menzis is het ETZ nog in gesprek over een contract voor het jaar 2019. Voor geestelijke gezondheidszorg is het ETZ nog in gesprek met ASR en DSW. Voor paramedische zorg zijn voor 2019 met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt.

In onderstaande tabel zie je welke voornaamste labels onder de verschillende zorgverzekeraars vallen en of de zorg voor jou als patiënt/klant geborgd is. Voor de volgende specifieke medisch specialistische zorg (budget)polissen, alle labels van Zilveren Kruis, heeft het ETZ geen overeenkomst gesloten voor het jaar 2019:

 • Basis Budget Polis
 • Avéro Achmea Zorg Plan Selectief Polis
 • Ziezo Selectief Polis

Het ETZ informeert je periodiek over de voortgang van de contractering 2019 met een update van dit bericht op de internetsite van het ziekenhuis. Hou daarvoor onze internetsite in de gaten. Wij streven ernaar je uiterlijk in de eerste helft van december 2018 definitief te laten weten met welke zorgverzekeraars wel of geen contract is gesloten.

Zorgverzekeraar Labels Medisch specialistische zorg 2019 Geestelijke Gezondheidszorg 2019 Paramedische zorg 2019

 ASR
 • Aevitae (ASR Ziektekosten)
 • De Amersfoortse Verzekeringen
 • Ditzo Zorgverzekering

 Nog in gesprek


 
Caresq
 • Besured
 • National Academic
 • Promovendum


 CZ
 • CZ
 • CZdirect
 • Nationale Nederlanden
 • OHRA

 DSW
 • DSW
 • InTwente
 • StadHolland

 Nog in gesprek


 Menzis
 • Anderzorg
 • Hema
 • Menzis
 • PMA

 Nog in gesprek


 VGZ
 • Aevitae
 • Bewuzt
 • IZA
 • IZZ
 • MVJP
 • SZVK
 • UMC
 • Univé
 • VGZ
 • Zorgzaam Verzekerd
 • ZEKUR


 VRZ
 • HollandZorg
 • ONVZ
 • PNOzorg
 • Salland Zorgverzekeringen
 • VvAA
 • ZorgDirect
 • Zorg en zekerheid

 


 Zilveren Kruis
 • Aevitae (Avéro)
 • Avéro Achmea
 • FBTO
 • De Friesland
 • IAK (Avéro)
 • Interpolis
 • Zilveren Kruis

 

 Voor 2019 geen afspaak voor:

 • Basis Budget Polis
 • Avéro Achmea Zorg Plan Selectief Polis
 • Ziezo Selectief Polis

 

 

Folder Ziekenhuiszorg in 2019: wat betaalt u?

 

Disclaimer
Deze informatie is met de uiterste zorg samengesteld. Desondanks kan het ETZ niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Aan deze gegevens kunnen op geen wijze rechten ontleend worden. Neem contact op met je zorgverzekeraar voor de meest actuele informatie over de vergoeding van de zorg.

29 november 2018