Medische opleidingen

Wij verzorgen in samenwerking met een aantal universitaire centra opleidingen voor 25 medische (ondersteunende) specialismen. Bij ons werken meer dan 145 AIOS, ruim 80 ANIOS en er zijn meer dan 65 jaarplaatsen voor coassistenten.

Coassistenten

In het ETZ werken per week gemiddeld 65 coassistenten. Deze studenten geneeskunde kunnen zo praktijkervaring opdoen in het ziekenhuis. Een deel van de coassistenten volgt alleen ziekenhuiscoschappen in het ETZ. Daarnaast is het ook mogelijk losse coschappen en keuze- (1, 2 of 3 maanden), senior en oudste coschappen te volgen. Voor de coschappen hebben we een affiliatieovereenkomst met het Erasmus MC en Radboudumc. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van het Leerhuis: (013) 539 21 07 of leerhuis@etz.nl.

Het ETZ heeft opleidingsbevoegdheid voor de volgende specialismen:

 • Anesthesiologie
 • Cardiologie
 • Dermatologie
 • Gynaecologie
 • GZ psychologie
 • Chirurgie
 • Intensive Care Unit (ICU)
 • Interne geneeskunde
 • Kaakchirurgie
 • Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO)
 • Kindergeneeskunde
 • Klinisch pathologie
 • Klinische chemie
 • Klinische fysica
 • Klinische geriatrie
 • Klinische psychologie
 • Medische microbiologie
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Oogheelkunde
 • Orthopedie
 • Psychiatrie
 • Radiologie
 • Revalidatiegeneeskunde
 • SEH
 • Urologie
 • Ziekenhuisfarmacie

Logo Opleidingsetalage
AIOS

Als AIOS kun je in het ETZ binnen onderstaande specialismen een opleiding en/of stage volgen. Voor meer informatie of mogelijkheden bij deze opleidingen, verwijzen we je graag naar de Opleidingsetalage.

 • Anesthesiologie
 • Cardiologie
 • Gynaecologie
 • GZ psychologie
 • Chirurgie
 • Interne geneeskunde
 • Kaakchirurgie
 • Kindergeneeskunde
 • Klinisch pathologie
 • Klinische chemie
 • Klinische fysica
 • Klinische geriatrie
 • Klinische psychologie
 • Medische microbiologie
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Orthopedie
 • Psychiatrie ETZ Elisabeth
 • Radiologie
 • Revalidatiegeneeskunde
 • SEH
 • Urologie
 • Ziekenhuisfarmacie

Zorgstage medische studenten

In het tweede studiejaar van de opleiding tot arts van het Erasmus MC is een Zorgstage gepland. Deze stage is een kennismaking met de patiënt, het zorgproces en het werken in een multidisciplinair team op een verpleegafdeling/unit in een algemeen ziekenhuis, een universitair medisch centrum of een verpleeghuis. Contact met de patiënt is tijdens deze Zorgstage een essentieel onderdeel. De stage omvat in totaal 64 uur (56 uur en 2 dagdelen) waarvan 1 dagdeel gebruikt wordt voor de voorbereiding op de Zorgstage door middel van het volgen van twee practica bij de Zorgacademie van het Erasmus MC.

Huisvesting

Alle coassistenten die een of meerdere coschappen volgen in het ETZ kunnen gebruikmaken van huisvesting. Coassistenten die een lang verblijf nodig hebben, kunnen een kamer huren in het Clarissenklooster, een voormalig klooster waar zij gezamenlijk wonen. Coassistenten die een kort verblijf zoeken, kunnen een gemeubileerde kamer huren.

Co-raad

Bij de Co-raad kunnen coassistenten terecht met vragen over hun coschap, het specialisme en onduidelijkheden.

Medisch ondersteunende specialismen

De volgende medisch ondersteunende specialismen in het ETZ hebben een erkende opleiding:

 • Gezondheidszorgpsychologie (erkend door RINO Zuid)
 • Klinische Chemie (erkend door NVKC)
 • Klinische psychologie (erkend door RINO Zuid)
 • Ziekenhuisfarmacie (erkend door SRC Farmacie)