Programmacoördinator We Care

Locatie: ETZ
Aantal uren per week: 0,3 fte
Afdeling/specialisme: We Care
Vacaturenummer:
Sluitingsdatum vacature: 1-2-2019

Voor We Care zijn Tilburg University en het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) op zoek naar een collega in de functie van Programmacoördinator We Care (0,3 fte voor 5 jaar)
 
We Care
We Care is de naam van een programma voor samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek tussen het ETZ en Tilburg University. Het programma heeft vooralsnog een looptijd van 5 jaar (2019 – 2023). Er is gekozen voor twee prioritaire thema’s, namelijk a) Gedeelde besluitvorming – Patient empowerment en b) Datascience – Artificial intelligence.

Functieomschrijving
De Programmacoördinator is verantwoordelijk voor de stimulering en sturing van wetenschappelijk onderzoek binnen het onderzoeksprogramma van We Care, en adviseert het Bestuur hierover en wordt hierbij ondersteund door het Wetenschapsbureau van het ETZ.
 
De Programmacoördinator is tevens verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek, ondersteunt postdocs en overige onderzoekers van de onderzoeksprojecten binnen het onderzoeksprogramma en trekt daarbij samen op met de inhoudelijke begeleiders van de onderzoeksprojecten. De Programmacoördinator heeft een ondersteunende taak op het gebied van het aantrekken van aanvullende financiering voor het onderzoek binnen het onderzoekprogramma, werkt hierbij samen met de postdocs en/of andere onderzoekers binnen het onderzoeksprogramma, die hiervoor primair verantwoordelijk voor worden gesteld. De Programmacoördinator adviseert het Bestuur over de begroting en legt financiële verantwoording af aan hen, en werkt binnen de financiële kaders die de Managing Director van TiU/TSB aangeeft. De Programmacoördinator coördineert en begeleidt de werving van onderzoekprojecten van We Care, neemt deel aan de beraadslagingen van de Projectencommissie over de selectie van onderzoeksprojecten en adviseert het Bestuur over de toedeling van middelen. De Programmacoördinator is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie over We Care, en werkt samen met de communicatieafdelingen van beide instellingen voor de externe communicatie.
 
Functie-eisen

  • Gepromoveerd in een voor We Care relevant vakgebied.
  • Ervaring met het managen van (bij voorkeur complexe) onderzoeksprojecten en met het aantrekken van onderzoeksfondsen voor deze projecten.
  • Ervaring met het begeleiden van jonge onderzoekers, bij voorkeur in de rol van (co-) promotor.
  • Is communicatief en heeft goede contacten met collega onderzoekers/stafleden in zowel het ETZ als de TiU en is daar ook aantoonbaar wetenschappelijk actief.
  • Is een verbinder en heeft goede verbindingen met zowel de TiU als het ETZ.
  • Heeft een breed en solide landelijk netwerk op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, ook buiten het eigen vakgebied, en participeert daarin actief.

 Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een dienstverband voor de duur van 5 jaar met een omvang van 0,3 fte (12 uur per week). In overleg kan het aantal uren iets meer of minder zijn. De aanstelling geldt eerst voor 12 maanden en bij goed functioneren wordt het contract verlengd. De aanstelling geschiedt bij de instelling waar de kandidaat reeds een arbeidsovereenkomst heeft. Het salaris wordt bepaald op basis van de zwaarte van de functie en de kwalificaties van de kandidaat.
 
Informatie
Meer informatie over de Tilburg University vindt u op: www.tilburguniversity.edu. Meer informatie over het ETZ vindt u op: www.etz.nl. Voor nadere informatie over de vacature kunt u ook contact opnemen met Henk Hendrix, tel. 06 5429 5701, mail h.hendrix@etz.nl. Uw sollicitatie, voorzien van cv, kunt u tot uiterlijk 1 februari 2019 toesturen aan d.a.m.oerlemans@tilburguniversity.edu
 
Sollicitatiecode
Tilburg University hanteert de NVP-sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling.


Solliciteer