Mijn klacht melden

We willen jou buitengewone zorg bieden. Bij de beste behandeling hoort aandacht en expertise voor jou en de zorg die je nodig hebt. We zijn altijd blij te horen dat patiënten opgelucht ons ziekenhuis verlaten. Toch kan het gebeuren dat jij niet tevreden bent of dat je partner, moeder of zoon niet tevreden is. Ook dat horen wij graag. Help ons om de zorg samen te verbeteren. 

De makkelijkste manier is om je klacht te bespreken met de verantwoordelijke medewerker. Dit kan bijvoorbeeld je arts, een verpleegkundige of de receptionist zijn. Je kunt ook altijd vragen om een gesprek met de leidinggevende van de afdeling of polikliniek. Misverstanden en knelpunten lossen we samen zo snel op. Vaak voorkomt een gesprek verdere onduidelijkheden en klachten.

De klachtenfunctionaris

Natuurlijk kan het zijn dat je een medewerker in het ziekenhuis liever niet persoonlijk aanspreekt met een klacht of vraag. Misschien zie je er tegenop om met de specialist te praten. Of je hebt een klacht en je weet niet zo goed bij wie je moet zijn. Onze klachtenfunctionaris staat dan voor je klaar.

De klachtenfunctionaris bekijkt samen met jou wat we kunnen doen aan de klacht. De klachtenfunctionaris informeert en adviseert je en bemiddelt tussen jou en de betrokken medewerker.

Als je behoefte hebt aan een gesprek met de klachtenfunctionaris, dan is dit mogelijk. Ook als je geen actie wilt ondernemen. Bij de klachtenfunctionaris kun je jouw verhaal kwijt. De klachtenfunctionaris heeft in het ETZ een onafhankelijke positie. Alle bij de klachtenfunctionaris ingediende klachten worden geregistreerd. Jaarlijks brengt de klachtenfunctionaris hiervan verslag uit aan de Inspecteur voor de Volksgezondheid, de Raad van Bestuur van ETZ en de patiëntenraad.

Beoordeling klacht door Raad van Bestuur

Soms heeft de klachtbehandeling voor u niet het gewenste resultaat opgeleverd of wilt u een oordeel over uw klacht. U dient dan uw klacht schriftelijk onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum in. U kunt uw brief richten aan:

Raad van Bestuur ETZ
Postbus 90107
5000 LA Tilburg.

U krijgt een bevestiging dat uw klacht is ontvangen. De Raad van Bestuur kan besluiten om de klachtenonderzoekscommissie te vragen om een advies. Deze commissie, waarin ook externe onafhankelijke leden zitting hebben, doet onderzoek naar uw klacht en adviseert de Raad van Bestuur van het ETZ. De secretaris van de klachtenonderzoekscommissie is dan uw aanspreekpunt.

Op basis van het advies van deze commissie neemt de raad van bestuur binnen zes weken een besluit over uw klacht. Deze periode kan met vier weken verlengd worden als de behandeling van de klacht meer tijd vergt. Als het nodig is om de periode nog verder te verlengen gebeurt dat in overleg met u.

De Geschillencommissie Ziekenhuizen

Het ETZ is aangesloten bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Als u het niet eens bent met het oordeel over uw klacht of claim heeft u de mogelijkheid de Geschillencommissie Ziekenhuizen om een uitspraak te vragen. De Geschillencommissie is onafhankelijk.

Slechts in hoge uitzonderingsgevallen kunt u ook rechtstreeks bij de Geschillencommissie terecht. Deze geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak. De uitspraak is bindend. Aan deze behandeling van de klacht zijn kosten verbonden. Meer informatie over de Geschillencommissie Ziekenhuizen vindt u op www.degeschillencommissie.nl

Klachtenregeling

Bekijk het klachtenreglement van het ETZ.

Contact

Wil je in contact komen met onze klachtenfunctionarissen? Bel dan naar (013) 221 27 22.  Je kunt ook mailen: klachten@etz.nl.

Klachten