Patiëntenmagazine ETZ In Beeld

Drie keer per jaar verschijnt het ETZ In Beeld in de huis-aan-huiskranten die in de regio Midden-Brabant worden verspreid. Het katern staat boordevol nieuws en achtergrondverhalen over de zorg in ons ziekenhuis.

Verspreiding

ETZ In Beeld verschijnt als een apart katern in de huis-aan-huisbladen, waaronder Stadsnieuws Tilburg en Maasroute Waalwijk. ETZ In Beeld verspreiden we ook op de (verpleeg)afdelingen en in de wachtruimtes van het ziekenhuis. De patiëntenkrant heeft een oplage van circa 200.000 exemplaren.

Laatste nummer

Half maart 2018 is het nieuwste nummer van patiëntenkrant ETZ In Beeld verschenen. De krant staat volledig in het teken van het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier en het patiëntenportaal MijnETZ. In deze uitgave beantwoordt bestuurder Anita Wydoodt alle vragen van patiënte Moniek Verhof over het patiëntenportaal MijnETZ.

Klinisch psycholoog Danny Tak en neuroloog Guus Schoonman vertellen hoe zij patiënten gaan betrekken bij Mijn ETZ tijdens hun spreekuur. Ook kunt u alvast een kijkje nemen op de homepage van het patiëntenportaal en leest u meer over de aanmeldzuilen op alle locaties en het delen van medische gegevens. En: puzzel mee en win een cadeaubon van onze restaurants. 

Blader de patiëntenkrant online door.


Cover ETZ In Beeld maart 2018

Archief

Meer informatie

Heb je vragen of tips voor ETZ In Beeld of wil je een keer gastredacteur zijn? Dat kan! Stuur dan een mail naar communicatie@etz.nl.

Wie wij zijn