Patiëntervaringen meten

Luisteren naar wat jij als patiënt ervaart in ons ziekenhuis levert ons veel informatie op die we gebruiken om de kwaliteit van onze zorg verder te verbeteren. We hebben hiervoor verschillende manieren. Wil je meer informatie hierover? Stuur dan een mail naar patientervaring@etz.nl.

PREM

Hoe bepalen we of we op de goede weg zitten? Onze patiënten zijn daarbij de belangrijkste bron van informatie. Het is dan wel van belang dat die patiëntervaringen betrouwbaar worden gemeten, zodat we de goede conclusies trekken. PREM, wat staat voor Patient Reported Experience Measurement, is hiervoor de landelijke standaard. PREM is een vragenlijst die ontwikkeld is in overleg tussen drie partijen: patiënten en patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De vragenlijst meet hoe patiënten de zorgverlening ervaren. Twee keer per jaar neemt het ETZ hieraan deel.

Uitnodiging

Via het onafhankelijke meetbureau Interactive Studios ontvangt een deel van onze patiënten thuis een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. In deze uitnodiging staat een inlogcode die toegang geeft tot de vragenlijst.

Deelname is vrijwillig

Deelname is geheel vrijwillig. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Het ETZ weet niet of jij de vragenlijst wel of niet hebt ingevuld. Ook kunnen we niet achterhalen welke antwoorden je hebt gegeven.

PAtientervaringen.png

 

Spiegelgesprekken
Focusgroepen
Patiëntenenquêtes
Mystery patiënt
Shadowing
Patiëntenpanel