Patiëntervaringen meten

Luisteren naar wat jij als patiënt ervaart in ons ziekenhuis levert ons veel informatie op die we gebruiken om de kwaliteit van onze zorg verder te verbeteren. We hebben hiervoor verschillende manieren. Wil je meer informatie hierover? Stuur dan een mail naar patientervaring@etz.nl.

PREM

Hoe bepalen we of we op de goede weg zitten? Onze patiënten zijn daarbij de belangrijkste bron van informatie. Het is dan wel van belang dat die patiëntervaringen betrouwbaar worden gemeten, zodat we de goede conclusies trekken. PREM, wat staat voor Patient Reported Experience Measurement, is hiervoor de landelijke standaard. PREM is een vragenlijst die ontwikkeld is in overleg tussen drie partijen: patiënten en patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De vragenlijst meet hoe patiënten de zorgverlening ervaren. Twee keer per jaar neemt het ETZ hieraan deel.

Uitnodiging

Via het onafhankelijke meetbureau Interactive Studios ontvangt een deel van onze patiënten thuis een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. In deze uitnodiging staat een inlogcode die toegang geeft tot de vragenlijst.

Deelname is vrijwillig

Deelname is geheel vrijwillig. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Het ETZ weet niet of jij de vragenlijst wel of niet hebt ingevuld. Ook kunnen we niet achterhalen welke antwoorden je hebt gegeven.

PAtientervaringen.png

 

Spiegelgesprekken

Spiegelgesprekken zijn groepsgesprekken tussen patiënten, onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider. Rondom de deelnemers is een kring opgesteld waarin de relevante hulpverleners zitten. Zij zijn als toehoorder aanwezig. In het gesprek bespreken de deelnemers hun ervaringen met de ontvangen zorg.

Focusgroepen

In het ETZ organiseren wij focusgroepen. Dat zijn groepsgesprekken met patiënten onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider. Het verschil met een spiegelgesprek is dat bij een focusgroep géén toehoorders aanwezig zijn. Als je opgenomen bent geweest in het ziekenhuis of je hebt de polikliniek bezocht, kun je gevraagd worden hieraan deel te nemen.

Patiëntenenquêtes

Naast de ziekenhuisbrede patiëntenenquêtes willen de verschillende afdelingen in het ETZ ook voor hun afdeling in het bijzonder weten wat jouw ervaringen zijn met de zorgverlening. Zij kunnen dit bij jou navragen tijdens je opname of bezoek, maar doen dat ook geregeld achteraf via een eigen vragenlijst. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken verbeteren zij de zorg.

Mystery patiënt

Een mystery patiënt bezoekt een afdeling in het ETZ om verschillende aspecten van de zorgverlening op de betreffende afdeling te beoordelen. Al observerend krijgt de mystery patiënt antwoord vragen als: ‘Zijn de zorgprofessionals patiëntgericht?’, ‘Krijgen patiënten voldoende informatie?’ en ‘Hoe is de bejegening?’. Wil je ook een keer als mystery patiënt ons ziekenhuis bezoeken? Meld je dan aan via patientervaring@etz.nl.

Shadowing

Een medewerker van het ETZ kan je vragen of hij of zij tijdens jouw verblijf in het ziekenhuis je mag volgen. Het ziekenhuis haalt hieruit waardevolle informatie om de zorgverlening te verbeteren.

Patiëntenpanel

Denk je graag mee over wat beter kan in ons ziekenhuis? Geef je dan op voor ons patiëntenpanel door een e-mail te sturen naar patientenpanel@etz.nl. Je krijgt een paar keer per jaar van ons digitaal enkele vragen toegestuurd over een onderwerp waar wij jouw mening graag over willen horen.